UTOROK

17.30-19.00 Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

        Zlatistá Tabuľka z Lásky darovaná

        na starej škole sťa Slniečko svieti

        a Lúč SebaŠtúdia dľa Jogy letí

        do Duší dospelých i detí

        od Ali Tí...

ŠTVRTOK

18.00-19.10 Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

NEDEĽA

16.30-18.00-Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

Pravidelné Nedeľné Seansé - POČAS LETA SA NEKONÁ

SÚKROMNÉ CVIČENIE PO DOHODE AJ VO VAŠOM DOME A MOBIL:0908/513749

PRE NEMOBILNÝCH A STARŠÍCH