UTOROK

18.00-19.30 Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

        Zlatistá Tabuľka z Lásky darovaná

        na starej škole sťa Slniečko svieti

        a Lúč SebaŠtúdia dľa Jogy letí

        do Duší dospelých i detí

        od Ali Tí...

ŠTVRTOK

18.00-19.30 Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

NEDEĽA

17.00-18.30-Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

        Pravidelné Nedeľné Seansé - pre nových vstup voľný

 

SÚKROMNÉ CVIČENIE PO DOHODE AJ VO VAŠOM DOME A MOBIL:0908/513749

PRE NEMOBILNÝCH A STARŠÍCH