PONDELOK

16.30-17.40 - Komunitko pri CVČ Havranské 9 (Fončorda)

UTOROK

18.00-19.00 Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

19.00-20.00 Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

Zlatistá Tabuľka z Lásky darovaná

na starej škole sťa Slniečko svieti

a Lúč SebaŠtúdia dľa Jogy letí

do Duší dospelých i detí

od Ali Tí...

ŠTVRTOK

17.00-18.00 Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

18.00-19.00-Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

NEDEĽA

Pravidelné Nedeľné Seansé - pre nových vstup voľný

17.00-18.00-Komunitko, Tatranská 10 (Sásová)

 

SÚKROMNÉ CVIČENIE PO DOHODE AJ VO VAŠOM DOME A MOBIL:0908/513749

PRE NEMOBILNÝCH A STARŠÍCH