3 cesty

13.01.2014 10:33
3 rôzne cesty-žiadna nie je lepšia ani horšia-zrejme tak žijeme podvedome podľa svojho stupňa vývoja a nie len jeden život.
 
1.BoHu i Bohyni na Žiaľ -väčšina ľudí na Zemi sa potĺka s nalinkovanou, či priam naočkovanou cestou zabrzdenia - neZmeny, čiže neVývoja.
Takéto živočíchy nemajú otvorené ani vedomie , majú veliký podvedomý strach z akejkoľvek zmeny alebo akéhokoľvek rozhodnutia-podliehajú okoliu-škodlivo pre všetkých sa prispôsobujú, tým pádom nežijú svoj život, aj ke´d ilúzia ega,rozumu a starej výchovy ich presviedča, že áno.
 
2.snáď-verme tomu, že tretina si dovolí robiť chyby- rozhodnú sa-opustiť staré zvyky-spôsoby myslenia i láskyplné ale povrchné vzťahy-lebo počúvajú spoločný zmysel Slobody a nezávislosti ľudí i Vesmíru. Už nie sú hlúpi dobráci, čo bránia a škodia vývoju aj svojim najbližším-tým, že im nedoprajú  samoSTATNOSTI a nedoprajú im ale ani Sebe poučiť sa aspoň na vlastných chybách a tak neustále svojou nerozhodnosťou zabraňujú spoločnému vývoju-ku spoločnej STATNOSTI. 
snáď-časom-alebo aj ihneď-pochopia prekrásny význam slobodnej vôle a že sa už neopovážia-nepoučiť sa na chybách svojich - doslova niekedy bezHlavých.
 
3.zopár jednotlivcov /ale sa už rozmnožujú a rastú pre šťastie a radosť Všetkého a Všetkých/ sa drzo-vČas i zodpovedne-pekne dopredu učí na cudzích chybách-vyVaruje sa Ich a nepríjme ich ani do svojho obalu...
 
zdroj:SúLada Vesmírna cez vlákno mušky Svetlušky