Ako sa máte ?

14.11.2014 14:11
Ako sa máte ľudia živí,
v tento krásne-jarný novembrový mesiac rokov zmien dozrievania a pravdy?
Vieme už, že každý z nás si tvorí svoju Orbitu fyziky, psychiky i duchovna.
Veru deje sa to v prítomnom okamžiku-každým záchvevom emócie i energiou myšlienky.
No a nikdy nie je neskoro začať so SebaPoznaním-oveľa potrebnejšie je však VYDRŽAŤ...
Uvedomujeme si túto realitu i svoje stavy každý deň? Pozorujeme ich nezaujato citlivo a zodpovedne?
Aký posun si pripustíme, že sme zdravší, ľahší -oduševnelí, či?
Možno nás už nič nebaví a necítime sa na ďalší duchovný vývoj, dokonca nám ide na nervy. Prečo si to nepriznáme? Niet sa čoho báť ani hanbiť...
Veď najdôležitejšie je byť Sám Sebou-prestať sa hrať na niečo a najmä skončiť so Sebaklamom, ktorý máme zaštepený od detstva-ale voľba je naša...
Skúmaj, príjmi svoj temný vír vo Vnútri a pretvor ho jemne a jednoducho.
Začni žiť priehľadne pravdivo a rýdzo spravodlivo.
Všetko plynie, je na Nás čo si vyberieme, či zdravú
ľahkosť tela, slobodu a radosť skromného úctivého Bytia
alebo
komplikovanosť matérie vecí vo väzení potrieb Žitia??
Jablone ozdobili Seba i Zem plodmi poznania, všetko spieva vďakou a láskou, cvrčky ihrajú šťastím celú noc,dokonca i na balkóne..
A ČO MY?
 
/môj článok z r. 2012/
Ak ste sa nechytili pred 2 rokmi vždy je čas v každom z Vás
pochopiť-precitnúť do reality a tvoriť
ZDAR Zemi i Nám

Iskry zdravia do Tela
a Slnko Lásky do Duše
vyžaruje
Vaša
Svetluška Ali

www.trendjoga.webnode.sk