Anjel smrti

12.04.2021 12:52
ANJEL SMRTI
 
NAVŠTÍVIL MA V SPRÁVNEJ MIERE
I VYSKÚŠAL SI NA MNE TIE PÔVODNe
HUSTé HVIEZDNE MANIERE
 
AJ KED STRAŠLIVÉ TO BOLO PREŽÍVANIE
VĎAČNÁ SOM ZA POCHOPENIA DOPLNENIE
 
BO TELO NECITNÉ A ODOVZDANÉ
UTLMILO STRACH V ROZUME

UŽ BEZ ŤAŽKýCH ZÁVISLOSTÍ

 
A DOVOLILO VZNÁŠAŤ SA
MÔJMU BYTIU
V DUŠEMILOM OBJATÍ
V JEMNEJ KRÁSE MILOSTI

DO ĽAHKOSTI VEČNOSTI...