Balada o Sexe a Joge

19.12.2014 19:39

Balada o sexe a joge
nebude nijak dlhá...
Starý mýtus v novej dobe
už netrvá - ani neplatí
lebo svoju túžbu
už nik neschová do gatí

ani jogových...
A tak rada nová:
"Pestuj svoje telo jemne i odvážne
miluj sa a váž si HO...
Všetkých a Všetko milovať Máš.
No svoju Dušu slobodnú

si nielen váž ale i od každého stráž!"