Banošu

01.02.2015 12:29

"Banošu Banošu
kým Ty v zime spíš
daj mi svoju Dušu
dobre urobíš.

Vysnívam Ti -vytvorím
novú sladkú pašu
pre ovečky kozy,

šípové ružičky
pre potechu ľudí.

Len si Ty zachovaj zdravú Tíš
a z Jari žitím uvidíš
Božiu DUŠU-tú NAŠU..."