báseň Dobro sveta

27.03.2014 22:17

Vtáčatko-obláčik-motýľ
i Muška Svetlá
vanú s vetríkom hravým.

Rozvinú Spojením
voňavý Kvet Jari.
Nový Svit všetkých Sĺnc
chvejúcim povetrím žiari
slobodne-priamo do ľudských tvárí.

Nech mocná Sila Citu
na ktorej Zem stojí
žije v každom z Nás,
čo v Dobro Sveta verí...