báseň NOVO DOBÁ

13.01.2014 10:28

NovoDobá

Tak ako že To bude ďalej na Svete,
či to viete alebo vedieť nechcete?
Bude ako nebolo-všetko vzniká naNovo.
Veru lepšie ako chcete,
ako si predstaviť dokážete.
Čírosť mysle veliká
Silu Ducha privolá
a v prítomnej chvíli
mocný oheň zlo pretvorí.
Telo cvikom oživíte
Dušu krásou povznesiete.
Trpezlivo a úctivo v Pravde Večnej
ľudskej-zemskej-nekonečnej
Ináč všetko pokazíte...