báseň Zlatá krajina

27.11.2013 11:54

Zlatá Krajina

"Hory a doliny-lúky a bystriny
tej našej Krajiny
jak čarovné Sú...
Zvuky vtáctva-kroky zvery
chute-vône Domoviny
jak výživné Sú...
Sila Nehy dažďa
Zlaté Teplo Slnka
Strieborný Dych Vetra
jak omamné Sú..
Vrúcna VĎAKA za tú KRÁSU
Buďme hodní toho JASU!!"