Básne

19.11.2014 19:56

Keď sa píšu básne
životu je v Tebe krásne.

Tak len rýmuj píš a Laď
svoju Dušu detsky čulú
stále Hlaď -ba Omlaď!
Veď žitie je tak úžasné
nevšedné i čarokrásne,
že keď plynú z Teba rýmy
Drahocenným Šťastím SI,
čo ľudí z letargie temna BUDí...