Blaho Poznania

18.02.2015 12:14

"Blaho Poznania JOGY

sťa nekonečná šnúra perál

vlní sa tísíc-ročiami...

A nekončí stále začína
nádherná potreba cvičenia.

Zdravie tela v Dobrej mysli spočíva.

Jasu Duše spokojnej pribúda.

Šťastného spojenia - krásna Príčina."