Bocian

03.09.2015 08:22

"Čože to na lúke čo sa to ligoce?

Bieloskvúci bocian na zelenej tráve

krásy nevídanej 

v zlatých slnka lúčoch

celý sa trbliece...

Z Pokoja Vesmíru

a z Nehy Ticha stvorený

požíva skromné dary prírody.

Po veciach netúži

zážitky nepotrebuje,

no  svojím Pôvabom

mocne a prítomne

Matku Zem MILUJE. 

Tak v plnom Vedomí 

ľahúčko kráča po Zemi 

a slúži príkladom pre ľudí..."