Bohaté vedomie

14.02.2017 13:15

"Vedomie BOHAté umne rozpínavé

Dňom HO vytváram-Nocou prežívam.

JE všadeprítomné-vše obsahuje,

nič ho nezastaví...

Nehou Lásky a Odvahy rastie-mocnie-víri

no i malým pudom Strachu mizne a zaniká.

Do všetkých kútov Duše i Tela mi preniká

sťa sladká Rieka vôní a chutí

pokojom Šťastia ma sýti

a prekrásnym Tichom zuní

všetko vo Mne hojí a ľúbi!!

A TO SOM VERU VŠETKO JA

ČO NACÍTIM A VYSNÍVAM-TO JE

HNUTÍM MYSLE SA TO DEJE

A ŹIVOTOM SA TO VOLÁ..."