BUĎHA

16.05.2017 11:23

Buďha

Ako teda ďalej Žitie Naše BUDe?
Úplne spontánne v správaní i Cite
ĽAHKO-číro neFormálne...
Ľúbezne v Duši-rýdzo v materiále!
Vtedy nám neukrivdia
žiadne formy ani uniformy...
To čo bolo v starej Dobe zanechajme
už to nie je múdre ani vhodné
sekať iba Svoju formu
je škodlivé Nám i Svetu!
A Veru nie je nič ako bolo
Telo sa nám zachovalo zdravé
iba CHvála NAŠEJ Zmene
a priSPôsobilosti DOBE

V ROZHODNEJ VĎAČNOSTI!
Duše Naše Držme pevne
a SÚCITom BUďME
VRÚCNE A NadHERNE...