Čaro jesene

14.11.2015 20:50

Zlaté listy brezové

tvoria Čaro Jesene.

Každý lístok jagá sa

pri dotyku so Zemou

zacinká a zajasá

Krásou nevšednou.

Voňavé lístie smrečín

vánkom milované

poteší zmysly-pohladí Dušu

slnko v ňom vykreše

iskru akvamarínovú...

A keď ten Pôvab na pôdu sadne

Nálada Výživná

v ľuďoch zaVládne!