Časy

05.04.2018 10:04
Časy

Luna ma uspáva

a Slnko zobúdza

blažená som stvora,
 všetko sa uhládza
.

Prekonala som sa

ťaživé sa stráca.

Bábo nového Žitia prichádza

a tvrdé ČASY Krivdy

Nežne i Mocno zmenili sa...