Cesta z Králik

06.10.2016 14:10
Cesta z Králik
"Pavučinka dúhová Hory s Nebom spája
fešný Bača so psíkmi ovečky zaháňa.
Od zeleného plesa lúkou voňavou
Svetluška bosými nohami sa vznáša...
Mamke ZEMI vrúcnu Lásku dáva
a Silu Vesmíru cez Seba napája.
Ej aké Nádherné to Slovensko máme
Veniec Hôr zelených i pôvabné stráne.
A keď v tej prírode tíško pobudneš
mocne vytešený navždy zostaneš!
Dobrých Ľudí Srdca čistého už dosti,

tak žime spokojne a v Radosti..."