Choroba

05.03.2018 08:39
Chrípka-vraj bežná choroba
ale ja som ju jedno desaťročie
vôbec nemala.
Prečo ma schmatla
a za pár dní aj pustila?

Toť vysvetlenie prežité nastáva:
prvý večer i noc ako fakľa som horel,a
druhý tretí i v noci svetlo biele
raz chladivé raz horúce
odspodu do mňa svietilo
v útrobách sa mi usadilo
silnú OBNOVU spôsobilo.

A na štvrtú noc to isté
len som už bola Bdelá
Učenia ohľadne RESETU
som si pamätala:

Keď stále premýšľame a necháme sa
zatiahnuť do
osudov druhých ľudí
príliš obetavým, či silovým spôsobom
nič nezmôžeme, iba seba oslabíme
a chorobou
potrestáme.

Prekrásne siločiary Žiarivé
čo vysielala som ťažko chorým
ľútostivou Láskou zo Srdca
zlomili sa a hop ostrým koncom
naspäť do mňa-spredku i zozadku
a ja zostala slabá a boľavá-raz-dva.
vtedy som obadala, že nehodno
sa miešať nikomu do žitia
Nedá a nesmie sa!!
 
A veru mi to svitlo-skôr než ma to schmatlo:
Svojou pevnou pyšnou Vôľou nasilu pomáhaš,
aj tam kde netreba, že pre Sladký pocit
aká si ty mocná a dobrá-haha
Tu máš nech vieš čo to robí!
Nesmieš brať viny a žiť za nikoho,
nemáš na TO- Ego ťa môže zničiť.
Takže ŽI a nechaj žiť-prestaň sa starať do iných.
overené-úžasné heslá
Každý stroj si život ako CHCEŠ I VIEŠ
a keď svoj kalich zla i dobra  až do dna vypiješ
Aby si žil ďalej SILU ZODPOVEDNÉHO
POZNANIA SVOJHO VNÚTORNÉHO CITU
SI DOŇ NALEJEŠ...