Čistý biely háj

08.12.2017 13:31
Ahoj čistý biely Háj

len si svoju Tichú Silu

HOJ a HÁJ

a zimou búvaj oddychuj

aj keď svet runtuje

spokojný ostávaj.

A TY ČLOVEK NOVEJ DOBY

NEŽI UŽ V MINULOSTI

A NEVEDOMOSTI.

STARÝMI KRIVDAMI A ZVYKMI
SVOJE TELO ZMUČENÉ
ZHOJ UŽ NAVŽDY!

NO V DUŠI ČISTEJ
ŚŤASTNÝ ŽIVOT SI HÁJ

NECH STÁLE VONIAŠ PRAVDOU

A KVITNEŠ AKO MÁJ...