Čo to je?

18.02.2015 12:12

"Zázračné slovko JOGA
Čo to je?

Nebies Zeme-múdre spojenie.
A s kým?
Osobne veru s Tebou,
nie iba cvikom tela
i hnutím Ducha Duše zmenou.
Spojenie dobré
bez súdenia-pokojné.

Tako to JE.
Tvoje myšlienky-slová-činy

nech sú láskavé a súcitné

voči Tebe ľuďom i PríRode."