Darovaný sen

06.05.2020 08:37
Darovaný SEN
vysielaný z celého SRDIEČKA
VRELEJ LÁSKAVEJ ÚCTY
precítený a prajný do HĹBKY
PREMIETNUTÝ VRÚCNE
napr. MAMIČKE sa ti tak pokrúti v DUŠI
ŽE PRESNE TO BUDEŠ
ZAŽÍVAŤ ČO SI ZASLUHUJEŠ

A NEDOVOLÍŠ ANI tušiť...