Darujme im na cestu úsmev vďaky a pochopenia..

19.01.2015 08:37

Každá choroba i rakovina je prejavený strach v tele, nespokojnosti duše a malosti ducha. Dlhší čas to pozorujem u ľudí. ĹUTOVANÍM veru nepomôžeme,chorí si musia nájsť sami odvahu zmeniť sa-dozrieť-vyrásť! Niekedy ani láskavý osobný prístup+cvičenie+liečenie nepremôže malé ľudské sebaUvedomenie...
Mám pár prípadov z jogy i rodiny, že už sú rozhodnutí i pripravení odísť do ľahších sfér Bytia bez bolestí tela - v Pokoji. Nežiaľme-neľutujme-povoľme im svoje sebecké putá a darujme im na cestu úsmev vďaky a pochopenia...