Dáždik

13.06.2018 08:13

Dáždik krásne šumivý

prš nám ešte 

nech Sme 

v riadnej Spŕške…

Sťa tráva zelená

krásne voňavá

bo ju Tvoje kvapky 

oživia.

Hej tá Božia Príroda

neustále v premene

o Živote Všetko VIE

bo chce byť spojená

SEBA HODNá…

takže z toho vyplýva:

prestaňme sa deliť

Zemi Nebu škodiť

a hrať sa na iných.

ŽIME SPRAVODLIVO

PRIJATíM 

SEBA HODNýM!