Detská Duša

28.01.2021 10:52
DETSKÁ DUŠA
Čistá Duša milovaná Zdrojom
stavia Telo u malého Tvora
a potom HO počas Žitia
Znamenite MILO udržuje!
 
Logické ba štatistické údaje
a šablóny v knihách či na nette
i výchova ctižiadostivá
NEPOMÁHA
práveže ODPÁJA a ubližuje.
 
Duša VIE Telo pokiaľ jeJ to dovolíme
CELOSTNE VYPĹŇAŤ+VYŽIVOVAŤ
KRÁSOU A PÔVABOM
PRÍRODNE DOKONALÝCH VZOROV
spravujúcich Vše čo existuje
SPANILO V JEDNOM DUCHU
V SILE NEKONEČNEJ OBNOVY MÚDREJ
už NIE pošetilo vlastníckej rodinnej
ale VYSPELO NADĆASOVEJ
NAJLEPŠIE VESMÍRNE BOŽSKEJ.
 
"BO MINULO SA UŽ MINULO"
A budúCNOSŤOU SME MY
UŽ TERAZ
ZODPOVEDNE A NASTÁLO
 V KAŽDOM ZÁCHVEVE MYSLI
I PORYVE CITU V SVOJOM TELE
PRELESTNE A DÔVERNE
VYPLNENOM DUŠOU-BEZBRANNE
 
ĽAHKO A PRIEZRAČNE SPRAVODLIVO
NECH MÁ ŽIARA LÁSKY NEBESKEJ
KADE MILO PRETEKAŤ
U VEĽKÉHO ČI MALIČKÉHO ČLOVEKA
 
LEBO ČISTUNKÁ MOC DUŠEVNÁ
ZNÁ O VŠETKOM ČO TREBA

ĽÚBEZNE A JEDNODUCHO