Dimenzia nová

26.02.2019 14:55
Dimenzia Nová
JE TU - už nastala!
Mužovia už nechodia
iba s vozom do Hory na Drevo,
či s plachtou siať Zrno do Poľa.
Pekne i Dietky učia sa opatrovať.
EJHĽA - ĽAĽA
s kočíkom sa Im Hrdo vykračuje
A MALÉ ĆLOVIEČA SMELO SA
NA MUŽNÚ HRUĎ PRITUĽUJE!
 
"ŹENU OCHRÁNIŤ A DOBRÝM CHLAPOM BYŤ"
ako spieva Žiarislav "VERU"
KRÉDO NOVEJ DOBY JE TU-UŽ SA NAPLŇUJE...
 
A MATKA ZEM SI SPIEVA S NAMI
ODPAD SA RIEŠI-VODY SA ČISTIA
A HOJÍME SI TIENE STRACHOV SAMI!!!
DOČKALA SI SA VRÚCNEJ VĎAKY

PLANÉTA NAŠA MILOVANÁ...