Ľahkosť Slnka

18.10.2019 13:48

"TO najPeknejšie v DEJI ľudstva nastáva

 bo stúpa Bytosť ľudská 

z ťaživého bahna do ľahkosti SLNKA.

UŽ nebojí sa pustiť Mačku CITU 

do svojho DOMU-ROZUMU

nech vypapká všetky myši 

nepekného OSUDU !!!

LEBO VERU BYTOSŤ ĽUDSKÁ

ZUNÍ-DUNÍ sťa NELADENÁ LUTNA

RASTIE-SPIEVA NO I ZLOSTNE PRASKÁ.

SMEJE SA V PLAČI UKRYTÁ

AKO STÁLA LÁSKA..."