Do Seba

07.11.2017 11:07

Tak poďme teda vstúpiť do Seba

poza oči, ústa nos i Hlas

vraj sa to už Dá!

Cez zákruty povrchného rozUmu

okolo pochovanej Sily Minula

až do tajných kútov nášho Svedomia.


A čo tam nájdeme?

Peniaze čo Dušu kazia veru Nie!

Všetky hriechy nášho JA-túžby Zla

a vše čo nám zakázali od Mala...


Hybaj teda na TO

nerozmýšľaj, nepochybuj

a SI vôbec TAM??


Možno to máš vyčíslené

zákony a príkazy si obchádzal,

všeho si si doprial

aj na úkor ľudí

hlúpo svedomitých.


Máš sa Fajn

prebytkom si zaplavený

ani nevieš Komu slúžiš

nič si nezískal.

Ale jedno vieš

Dieru v Duši ničím nezalepíš!

 

A čo tak byť ako Dieťa

prostoreké Boha Plné-Prítomné

úctivé i drzé zároveň-NORMáLne

POŠETILO NEŹNÁ
PRAVDOĽÚBA LÁSKA.

 

A veď TO JE DUŠA Naša
a ozve sa v Každom
Mocne zReaguje, keď JU OžiVíMe!!

Aj keď spala ustrašená

jasne, že nie na Cintoríne-hehe

ale v Tebe nepočutá-nevidená

neľúbená neprijatá

niekde v Kúte, že?

 
Až vtedy tá žravá Diera do Svedomia

veru-veru-žravá Teba

Môže být  aj  ZACELENá

UŽ nerobiť ČO NETREBA

prekonať STRACH- získať MIERU

SVETLOM  VIERY V SEBA
A LÁSKAVÉHO CITU K SVETU...