Duch

25.08.2014 12:04

Duch papradia-strážca hory
Tvoj svet moje srdce hojí,
ďakujem za objatie,
prosím veď ma do pokory.
Len na pár chvíľ vnímala som
čaro svetla teplej kryštalickej krásy
vlnu sily Citu danej kozmom,
čo sa zmerať nedá asi...
A poznanie zalialo ma:
"Veď to nejde iba z lesa Neba
žiari to predsa i z Teba"
Tak veselo sa korím Hore
ovládam
už smelšie
svoje tiene
i briezky sa tomu klonia
nie je to klam.
Vyliezam z kukly nevedomia
a letím do Seba
i HORE ku HVIEZDAM+++