Dudok

01.06.2021 13:41
DUDOK
je Tvorček vtáčí - no i ľudský
vie, že v sPojení - súvisí...
 
Veľmi rád spí-svoj preKrásny
priam pyšný VZHĽAD však
nestavia na obdiv iných,
radšej je v Sebe vďačne schovaný.
 
SVOJBYTNE MOCNE PO SVOJOM
SPANILO - SNIVÝ...

TVORČEK príKLADNÝ PRE VŠETKÝCH!