Dúhový prameň zdravia

21.05.2014 15:55
    Nestačí len dávať pozor na chémie a škodlivé látky v strave a v tele, ani veru bez Ducha preťažovať telo a psychiku rôznymi športmi i štýlmi jogy zameranej iba na telo. Oveľa dôležitejšie a účinnejšie je vyčistiť staré myšlienkové pochody-dogmy, utkvelé a podsunuté predstavy o živote, podvedomé zvyky ale aj nestrávené hnevy a krivdy. Najlepšie vypustením zo Seba, vydýchaním, čiže pochopením, definitívnym vyriešením a to cez odpustenie všetkým a všetkému čo to spôsobilo. Podstatné je aj následné zabudnutie na všetko čo nám ubližuje akýmkoľvek spôsobom a už žiadne škodlivé spomínanie a lamentovanie nad minulosťou či budúcnosťou. Sťažovanie  na čokoľvek  naozaj "sťažuje"  neustálu prácu čistiacich procesov, čiže normálne funkčné spojenie tela-mysle-ducha, t.j. Imunitného systému v Nás. No a to znamená- upratať v prvom rade SEBA v samotnej podstate našej vrúcno živej Duše do odvahy uvedomiť si, že všetko pramení z nášho Vnútra, z čistého Jasu v Nás. Pretože prílišné vzdelanie, zahltenie netriedenými informáciami a málo poznania, tieni vnútorný Jas a nedovolí rozvinúť a vytrisknúť nekonečne mocné schopnosti, skryté na dne.
Následné pocity nemohúcnosti a strachu nás dusia a zabíjajú oveľa rýchlejšie, ako akákoľvek choroba.
Ako vyčistiť dúhový prameň Duha EmotikonaPoznania v Nás?
Prestať veriť a riadiť sa kým a čímkoľvek - odpojiť sa od manipulácií spoločnosťou!!!
Začať žiť, myslieť a cítiť zo SEBA-ale to je nie naše malé zašliapnuté a zaštepené JA-ego, ale ten tichý múdry neodbytný, vnútorne jemný hlas Svedomia a Uvedomenia, ktorý nás pozná od detstva najlepšie a od nikoho a ničoho sa nedá zastrašiť ani oklamať. Nájdime si ho, hlboko vo Vesmíre svojej Duše - oprášme - umyme - ospravedlňme sa Sami Sebe za pošetilé žitie a vynesme Sami Seba na Svetlo Božie - do Jasnej Pravdy Poznania prítomného okamžiku.
Pochopením precitnime... Usmejme sa spokojne a zostaňme v uvedomelej prítomnosti, nech nás už nemôže manipulovať a ovládať nič a nikto a najmä NIE naša minulosť a ani budúcnosť.
Takže Jedno Ducho každý deň si nájdime chvíľu pocvičiť-podýchať vznešenú Jogu /stačí aj 20 minút/ a potom dovoľme vypariť z hlavy i zo srdca všetky myšlienky, starosti a hlúpe zbytočnosti. V krátkej chvíli /5minút/ uvoľnenia  v meditácii-modlitbe, či iného sugestívneho tvorenia zdravia Tela a Dobra Duše/ odplavme všetky emócie a nalaďme sa na naše Vnútro.
Tam je pokoj, svetlo i teplo a nesmierne veľká Láska, Úcta a Vďaka k matičke Zemi i otcovi Vesmíru.
My sme ňou -nechajme ju svojím dychom prúdiť a svojími vodami pretekať a dovoľme nech sa cez nás spájajú a milujú všetky Dobré energie nášho Sveta.
 
To je nádherne potrebná Pravda-čo vytvára trvalé zdravie tela i ducha a Pevný imunitný systém i Jasné vedomie v každom okamžiku BytiaČervené srdce Emotikona
 
Na Vašu cestu Žitia
posvieti
a nádejou poteší
Svetluška
Slunce EmotikonaAli