EKO Deň

29.04.2019 09:34

Voľnú Stredu 8. mája   

PRÍDITE OSLÁVIŤ SLOBODu 

Vášho preJavu do Komunitnej Záhrady na Sásovej

A ZOBERTE AJ SUSEDOV A SUSEDKY

LEBO I ZÁKLADY CVIČENIA BUDÚ O 17tej

PRE Všetkých Prítomných...

V súLade s Vami

Trendafilová

Ali

plagat_EKO_den_2019_web.JPG (561076)