EKODEŇ - 8. Máj 2013

04.05.2013 10:30
Pozvanie
8. Máj 2013 EKOdeň - Komunitné Centrum Sásová-Tatranská 10
JOGA v záhrade
dopoludnia o 1Otej-popoludní o 14tej
Ste vítaní.