Hromnicne seanse

27.01.2020 13:57
HROMY+BLESKY ÉRY LÁSKY
 
CHCENIE+MYSLENIE+CÍTENIE
SPOJME LADNE V SÚZNENIE
VEĎ SME PANIE+PÁNI SVOJHO JA
A MÁME UŽ PLNÚ MOC DEŇ+NOC
TVORIŤ SVEDOMITO+OPRAVDOVO
VZNEŠENÝ PRIESTOR SLOBODY
I KEĎ PRELETIA V NÁS POCHYBY
STATOČNE ZNESIEME PRÍSLUŠNÉ
HROMY+BLESKY V ŽIVOTE.
 
LEBO VŽDY SME VŠETKÝM 
ČO SI DOVOLÍME CHCIEŤ+PREŽIŤ
A SPRAVODLIVO PRECÍTIŤ ...
 
ŽIARME UŽ TEDA DOBRÝM SRDCOM NA ĽUDÍ
A BUĎME BOHATÍ  ZDRAVÝM MYSLENÍM
VTEDY Z NÁS VYHRMÍ ŤARCHA STRACHU
RANY DUŠE I VŠETKO V TELE SA ZAHOJÍ
A ZRODÍ SA RAZ+NAVŽDY NOVÁ ÉRA
BLESKOM NAOZAJSTNEJ LÁSKY.