INBOLG+ZEM

04.02.2013 13:25
Vážená jogová pospolitosť-Duše blízke i vzdialené
Mám krásnu novinku, máme ďalšie jogové dieťa, Už Deviate za 15rokov pôsobenia pomocou cvičenia i rozjímania:
Majka na Sliači porodila 31.1.13 zdravého synka
ŽIVOTOM HO BUDE SPREVáDZAť MENO  ANDREJ
  
Recept na spokojný život "DÚŠOK Duše"
Každý Deň-kvapka úsmevu "vrúcneho"
-viac pohárov dobrej vody"Nie z obchodu"
-veľký Dúšok rozumu do Hlavy"zdravého"
a preveľký Dúšok vesmírneho Ducha do srdca"dôverčivo a smelo"
Neustále premiešavať-užívať a udržiavať vnútri Duše láskavo Svieže...
 
IMBOLG+ZEM
V týchto dňoch sa tvoria veľmi zaujímavé deje medzi  Nebom a Zemou...
Podľa prastarej severskej povesti sa Boh Hromu a Blesku začína spájať s Bohyňou Zemou aby splodili Bohyňu JAR.
Prúdmi ohnivého vzduchu sa otvárajú žriedla Vody, prebúdzajú Sily a Živly až z Lona našej nádhernej planéty.Vtáčiky to už vedia.
Pretože o pár týždňov sa ako vždy začne pučenie-oživovanie a znovuzrodenie všetkého čo JEST!
To znamená, že aj Nás, však? Ve´d sme z tej istej matérie i esencie ako Matka Zem, že...
Tak poďme do Toho!
Obnovme SA, vyčistime staré nánosy zvykov, závislostí a nevedomosti!
OŽIME-ROZKVITNIME a buďme čistí v bdelej a vďačnej Prítomnosti...krásne ako Kvety z Jari.
 
Svieti Vám láskou
Vaša Ali