Inline

23.12.2020 11:41
zaMRAZENÁ SILA je ZOBUDENÁ
Tá večná Žiara ukrytá a zanedbaná
v 13tej komnate nášho JA
už sa nedá zaTajovať,
príšti z Nás VON každým Dy/u/chom
i uchom
ale či prítomní Sme už v TOM?
 
Chceme vôbec žiť tou ZMENOU
čo sa deje vždy v Nás NIE VON!
A ide do tuhého, či chceme či nie
hrať sa s iLúziou mimo Seba
už nie je hlúpo zábavné ale ničivé.
Je pošetilé stíhať niečo na povrchu
túlať sa poVonku, keď máme v Sebe
zakakanú od vlastného strachu Krajinku

 

 

To by Nám tak bolo 21.12.12 či 20
zábleskom preniesť sa do ľahkosti Slnka
hahaha --- a AKO?
So stvrdnutým srdcom+ťažkým chorým telom
zaprataným SebaKlamom??
OD PODSTATY nezaslúžene-tak to veru neexistuje
SPRAVODLIVO - CHVÁLA BOHU
NAčo by to bolo, veĎ by sme museli byť niečím
načo ani vo Sne nie sme pripravení, všakže?
 
ALE ŽE  HOP zaHAMUJME BYSTRO+MÚDRO
nestíhajme - neponáhľajme sa
a KDE VLASTNE???
Veď ešte nevieme ani nechápeme,
že ČAS+DEJ+SEN RIADIME SI NEUSTÁLE IBA MY
TAKŽE VŠE JE PREDČASNÉ
VERU BOŽENKO SLADKÝ
PO POKOJI V SKROMNOSTI A ZODPOVEDNOSTI
ZA SVOJE INLINE ŽIVOTNÉ SILY
NIET V NÁS žiadnej POCTIVEJ PAMIATKY
ANI TIETO KONCOROČNÉ SVIATKY.
MÁTOHY NEŽIVÉ PLÁVAME V KONZUME
NEPRIjALI SME SA-NESPOZNALI PORIADNE!!
 
SNÁĎ NIEKTORÝ OSOBOK PRISPEL
OČISTOM MALINKÝM
DO ZMENY SVETA DEJA

ALE OČAKÁVA VEĽA...

 
AKO CHCEME POUČOVAŤ A CHRÁNIŤ SVOJICH BLÍZKYCH
KEĎ nepoznáme a NEOVLÁDAME SEBA?????
 
TAK TEDA VSTÚPME nie ONline VON/kde sila nie je ani nebola/

ALE INline-DNU do OHňa Pravdy a smelo+veselo vypeňme

HEJ a veru i Korona všetkých vymyslených Vírov v okamžiku

/ak tam vôbec bola/ z Nás na Dobro vybehne-hehe

 

A ĽÚBEZNE DOBROVOĽNE
BEZ AKEJKOĽVEK VÝHRADY ČI OBAVY
ZASTAŇME SI SEBA V BEZMEDZNEJ UŠĽACHTILEJ SILE
A ŠŤASTLIVO SA PONORME+VZHLIADNIME

DO SVOJICH VNÚTORNÝCH TVAROV + TVÁRÍ!!!