JABLONKA

06.07.2018 12:06

JABLONKA

Jablonka krásne Divá 

vetrom pokrivená v poli stojí
darovala mi Tôňu
od Slnka ostrého skryla ma
s Havranom na konári...
Buď Si Zdravá 
Prírodou-Milovaná.
Nech  Tvoje jabĺčka
dajú silu vtákom
srnkám i zajkom,
čo búvajú v páre
vo vysokej voňavej tráve...