Jeleň

29.09.2017 11:34

"JELEŇ

Na čistine Lesnej
ručí Jeleň Jasne!
Až to ľahko zuní
a milo šelestí
Všetko JE TU v Šťastí...
Pár pôvabných Laní
k Láske pripravených
nežne a prelestne
Hlávku kloní
pred Mocnou Krásou
Pána Hory!"