Ježko

19.05.2015 07:38

Čerešňa v kvete utešená 

dovolí Vánkovi lupienkami

snežiť v okolí.

Srnka zvedavá spoza 

Maringotky vytrieli.

Všetko zdá sa byť v pokoji?

Iba Ježka s Ježkom

ťažkú chvíľu zažili

keď sa Ježko na výlete

strepal do jamy...

Vyčerpaného ale živého

vytiahli sme ho von

strekli vodu na ňufák

nakŕmili piškótom.

Zachránený bežkal šťastný

k Ježkuli sa túlil v chrastí:-))