Klbko hadov

14.09.2017 15:23

Klbká hadov z Mordoru

pozvali sme ku stolu,
štípajúcim úsmevom 
obludného konzumu 
vstúpili nám do Domu.
Ani sme si nevšimli, 
že nám vzali Slobodu!
Ako nič do Nás vkĺzli a
ovládli ilúziou pohody???
Od Podstaty CITU odSpodu 
nábožensky nemravne
falošnými rituálmi 
odtrhli
od posvätnej pravdy SILY
vraj energia Kundalíni-hihi
hadia Sila ohavná 
všetko čo chceš Ti dá-haha
A Máme Ťa v prdeli!
Obvyklá fráza naivne krutá
ale pravda, že?
Lebo práve Prdeľ-Sila poHlavná
to je liaheň hadov nášho Sebaklamu,
strachu, biednej Duše-beznádeje!
Ako sa vzniesť ponad Ne??
SebaDisciplínou-JasnoVládnou, 
vymaniť Telo z osídiel
zlozvykov a závislostí
od všetkého a všetkých zaraz.
A začať tvoriť stavať v SEBE
vlastné Hniezdo Sily spokojnej...
Otvoriť sa rozHodne do Zeme,
IHNEĎ sa zbaviť samožravých zvykov:
potreby zbytočnej matérie
škodlivých zážitkov,
vrcholne hlúpych únikov
do cudziny-domov umelých 
slizko-nezmyselných 
Tebažravých.
Bez kvapky rozumu,
ďaleko od ľúbiacich Mám
zradíš Domovinu...
Ako nič Ťa bez koreňov
veľHad systému klamu pohodlia
napojí na Seba a povysáva až do dna.
Tak AKO ĎALEJ?? 
spájať sa s klbkami hadov do jedného jadra
to nesmie byť NIKDá!!!
Radšej robota na poli
v príRode krásnej stále živej...
A hlavne Pracuj v Sebe
vytváraj stav Duše čistej
skromných potrieb-Mysle Dobrej
Navráť sa už k  Milujúcej Mame-dobrotivej
preÚctivo nezávisle na majetku
žitím spolu-no len ak Ťa naozaj chcú?

NAŠa KRAJINa je len JEDNA
ako Mama
 milovanoRODNá
V DOMOVINE malú ŽIVÚ pôdu
s citom Vďačne obrobíme
k Žitiu 
dá Nám potrebnú Úrodu!
Rýdzo Hrdo bez úžery odpojí a oslobodí 
Šťastia Zdravia Podstatu
PRDEĹ NAŠU - VERU :-)))