kolobežkaj

13.07.2021 07:22
KOLO bežkaj
no na nôžkach!
NIE ráRohy železné, čo
ani pre deti nie sú POTREBné.
A ako každá hračka či pomôcka umelá-preje sa
s papiečkom i kamienkom každé dieťa Radšej spája sa.
 
Táto ráRoha i vo vývoji Mládeže škodlivá
JE výZnamne nebezpečná,
podobne ako fitLopty+trampolíny na chrbticu
bicykle na panvu, či motorky na bránicu atd...
 
Je to zase ďalšia Krádež vnútorného BOHatstva,
kde KoloDEJ vzLetný je už dosť načatý
 
LEBO LETÍŠ LEN KÝM PLATÍŠ
KÝM SA V TOM ÚPLNE STRATÍŠ!
 
Čiže byť  MODerovaný
v Jame peňažného systému
vyvoláva neustály koloBEH
uŽívania Novosti až do
Demencie závislosti
 v spiacej Telesnosti.
Telo zmľandravie sila upadne.
 
NAŠTARTUJ  TVOJ  KOLOLET
KÝM MÁŠ SVOJ VLASTNÝ SVET
V ZDRAVOM DUCHU-OBYČAJNOU CHÔDZOU
zŽÍVANÍM SA S KOLOBEŽKOU PRÍRODOU
K OBŽIVE SKROMNEJ-PRÁCOU RADOSTNOU!!
 
TOŤ MÚDRA NÁPRAVA
TVOJHO ŽIVOTA človeče
ABY SI BOL POKOJNE ŠŤASTNÝ
BEZ PRÍLIŠNÝCH VÁŠNÍ,
KTORÉ AKO DOBRE VIEME

VYTVÁRAJÚ DLHY+STRACHY+STRASTI.