Koncoročná

17.12.2015 09:37

"Kiež vedieť by sme naozaj chceli

rozsvietiť Iskry svojej Živy!!!

Odložiť závoj neVedomý

do všemocnej Lásky SILY

sťa súčasť našej krásnej ZEMI.

Ako strom keď spieva vánku

a ten vonia tomu.

Kiež chutíme si SPOLU dobre

a strávime už tiene Klamu

a nielen cez dni koncoročné..."