Košútka

18.10.2017 08:19

"KOŠÚTKA

poHorie nevšedného JASU

hlboké rokliny čarom tmavé

divoké úšusty nosí v svojom Mene

Hrejivé SLNiečKO dotvára túto Krásu.


A Duša-Svetluša zľúbená svojím Žitím

povznáša sa zĽahka nad lístím Jesene zlatým.

Vôňou Lesa opojená-slaným potôčkom napojená

ide IDE - hore HORE i do Seba

na Vrchy Dobré putuje
Polianky pôvabné obdivuje

kde mladý Gazda Vraníka pasie

a mobilom snáď milej posiela básne?

Kľukatou cestičkou šťastne poletuje

by SRDcia na LAZE Láskou napojila

a staré Ďahy na VZŤAHY úctivé premenila

v OSADE kde Hrdo i Družne sa ŽIJE!!


Blažene díva sa na TO Spanilé
čo Našu PRíRODU TVORí
a ONO úžasné STVORENIE
díva sa ľúbivo na ŇU...


Veď taký poCHOD zlatistý

úplné Zdravie Telu zaistí

Myseľ i Dušu od všeho nešváru vyčistí

A VEČNÉ VLÁKNO OBNOVY NEBA
SA V NÁS MLADOSŤOU ROZISKRÍ!"