KRTKOVE OČI

17.02.2014 12:52

Krtkove Oči

Krtko-usilovne kope z Jari

najlepší to záhradník našej Zemi!

Netreba mu vidieť stačí cítiť,

Ctiť si život-pôdu Zeme meniť,

a skyprením  zHojiť...

Keď vykoná prácu velikú

otvorí svoje očká Slniečku. 

A krtko rád na Slniečko počká,

kým vysuší Slzu Zeme

v každom kopčeku

tak vo svojom zamatovom kožúšku

uvidí svoj zmysel Žitia

prekrásnymi očkami

sťaby hviezdičkami...