Kruhová dúha

19.01.2015 08:58

Kruhová Dúha na Nebi

polomer Slnka znásobí.

Nový Rok nocou mrazivou

dlhší deň ľuďom otvára,

Lúka milo opitá snehom

matku Zem Blahom napája.

Tak Duše ľudí zimou skrehnuté

zlatý kruh Slnka prehreje

a krásnou Dúhou zvelebí...