Kurz Jogy - Kováčová

23.10.2014 12:39

Nové Dušičky 1.-2.11.14
 

Kováčová-chatka v borovicovom Háji
- kúpanie v sobotu na Kováčovej
 v nedeľu na Sliači -dobrovoľné.
- 7x lekciaJogy-povinná.
Cena: 7x2=14joga + 8nocľah= 22euro
Na všetky Dušičky sa teší
vo svojej veselej Duši
rozpustiť ťažkosti pomôže

Svetluška Ali