Lastovičky

31.08.2022 10:09
LASTOVIČKY
krásne vtáčky čiri-čiri-čiri
už nám veru odleteli.
 
Ešte včera jedno vtáča
učením sa poVznášalo
lebo v tomto plodnom rôčku
tesno v Hniezde bolo
veď niektoré Lastovienky
dvakrát mladé vychovali.
 
Clivé Ticho konca LETA
Jasne ohlásili
i s prvými Jesienkami.
 
SILU ŠŤASTIA I DOBRÝ LET
DO ZIMNÉHO HNIEZDA
PRAJEME
A NA JARNE MILÝ NÁVRAT
SA TEŠÍME
NAŠE NÁDHERNÉ