Ľúbosťou SVET žije

13.06.2018 08:08

Ľúbosťou SVET žije

lastovičky v hniezde sa túlia

zvieratá v lese sa pária

vtáčiky drobné zobáčiky si chránia.

Mačky a psíky vernú lásku vyžarujú.

Stromy sa koreňami so Zemou spájajú

vetvami Seba ľudí i zver objímajú,

korunou so Slnkom nežne splývajú.

TVORíME CELOK PREnáDHERNý

AJ KEď  JE KAžDý Sám

V TOM SVOJOM NEBI

ALE CíTI A VIDí TO

IBA TEN čO NAOZAJ ľúBI...