Mimovoľnosť Podvedomia

28.09.2015 09:10

Mimovoľnosť Podvedomia

podvedome-mimovoľne

To je ONO už aspoň

vieme že nevieme..

Frčíme už dlho vývojom

mimovoľným 

A predsa sme Svitaním

v neúplnom zatmení...

Prekonávame staré maniere

už sme mimo ale voľne

spoločnosti

Klamu-strachu zlovoľnej.

Vzdávame sa závislosti  

na Hre tvrdej matérie

zbavujeme sa kontroly!

Noríme sa do Horúcej SILY

vnútorne už nie sme zatmení!!

Vraciame sa do Seba 

spôsobom mimovoľným

v spoločnom VZDYCHU

s Matkou ZEMOU.

Kde sme vlastne doTeraz boli?

a kde nás ešte SRDCE bolí??

Všetko sa zHojí horúcou Láskou

V nekonečnom SPLNE

Vesmírnych Svitaní...