Modrastá Luna

05.08.2015 08:17

Modrastá Luna
záhadne kráča po Zemi
a silno svieti do ľudí.
Zbavuje tieňov naše Srdce
vesmírnou Nehou čistí vrúcne.
Zobúdza a mení!
Božské iskry v Nás
kreše svetlom modrým
aby sme múdre Bytosti boli
milujúc Seba-ZEM
krásneho Sveta súce...