Motýľ

15.05.2020 09:52
MOTÝĽ
 
Pošetilý ľudský Tvor
stal sa z Teba
nerozhodne ľahostajný
slaboDucho bezcitný
ťažkopádny Stroj!
ÚPLNE ZBAVENÝ
múdrej potreby
ušľachtilých Ideálov.
 
Zotročená ubolená Duša
z tej pasívnej Húsenice
uStrašene - sotva kuká...
 
A PREČO VLASTNE TOTO
DOPUSTILS SI???
 
VEĎ MOHOLS  BYŤ ISTE
PREKRÁSNE A ČESTNE
ASPOŇ V TVOJOM  SVEDOMÍ
ĽAHKOHMOTNÝM MOTÝĽOM!